Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je na Slovensku prvým múzeom venovaným architektovi Jurkovičovi

Pripomína ho v mieste, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Prostredníctvom svojej expozície, využívajúcej i moderné digitálne technológie prístupné mladej generácii, múzeum predstavuje Jurkovičov život i dielo a minulosť Brezovej pod Bradlom.

Dušan Samuel Jurkovič (23. augusta 1868 - 21. decembra 1947) vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie, a rozmer takpovediac stredoeurópsky – jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov - Česka, Slovenska a Poľska (Jurkovičove haličské cintoríny).

Zriaďovateľom múzea je mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum sídli v centre Brezovej v revitalizovaných priestoroch Národného domu Štefánikovho.


Expozície múzea

RANÝ JURKOVIČ
Prvá expozícia múzea približuje Jurkovičovu ranú tvorbu. Základné informácie o nej ponúka na paneloch s textami a sprievodným obrazovým materiálom. Návštevníci si na veľkoplošnej obrazovke môžu pozrieť virtuálnu prehliadku nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc, k dispozícii je im aj veľký otočný model jednej z Jurkovičových najznámejších stavieb - Janova domu v Luhačoviciach. V dioráme Jurkovičova izba je vystavený pôvodný Jurkovičom navrhnutý nábytok, zapožičaný naším cezhraničným partnerom - luhačovickým múzeom. Ide o posteľ, skriňu a toaletný stolík z hosťovských izieb Janova domu. Spracovanie diorámy navodzuje predstavu miestnosti z doby vzniku nábytku (1902).

BREZOVÁ
Expozícia Brezová predstavuje minulosť tohto mestečka, kde 22. 9. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za svoju národnú slobodu. Medzi cenné exponáty patria pečatidlá a pečate Brezovej, praveké a stredoveké archeologické nálezy, I. vydanie Kralickej biblie (6. diel), nástroje najvýznamnejšieho brezovského remesla - garbiarstva, pôvodná busta z pomníka Majstra Jana Husa - jediného na Slovensku. Boj obyvateľov za slobodu dokladajú pamiatky na hurbanovcov, legionárov, či partizánskeho veliteľa Jána Reptu. Návštevníci sa na paneloch dozvedia o každodennom živote našich predkov - ako sa živili, ako bývali, ako sa obliekali, čo jedli, čomu verili, ako a o čom rozmýšľali. Môžu si pozrieť napríklad model rodného domu architektovho starého otca Samuela Jurkoviča, brezovský kroj. Textom, obrazom, ale aj prostredníctvom dotykovej obrazovky je predstavené, pre Brezovú typické, kopaničiarske osídlenie. Atmosféru starej Brezovej sprítomňujú panely s dobovými fotografiami.

JURKOVIČ V BREZOVEJ
Táto expozícia sa venuje Dušanovi Jurkovičovi a jeho tvorbe v rodnom kraji. Vzácnymi exponátmi sú Jurkovičove osobné predmety darované jeho vnučkou - päť albumov fotografií, ale aj Jurkovičove hodinky, dózička, ktorú si priniesol na pamiatku z Haliče, jeho knihy, či fotografie predkov. Panely ponúkajú informácie o Jurkovičových dielach v Brezovej. Sú to: pamätná tabuľa udalostí roku 1848, náhrobník rodiny Papánkovcov, brána na brezovský cintorín, Dejinný pamätník, pamätník hurbanovských bojov, pamätník v Hurbanovej doline a Mohyla M. R. Štefánika. Najväčším exponátom je originál travertínovej platne z tumby Mohyly M. R. Štefánika. Táto platňa bola z Mohyly demontovaná pri jej rekonštrukcii a nahradená kópiou. V expozícii sú vystavené aj rovnopisy pamätných listín, ktoré boli vložené do základného kameňa Mohyly, či stuhy z vencov zo Štefánikovho pohrebu a z vencov kladených na Mohyle. Názornú predstavu ponúka model Mohyly. Model sa roztvára, aby ukázal vnútro Mohyly s hrobkou. Veľkoplošná obrazovka umožňuje návštevníkom vzhliadnuť virtuálne prehliadky Jurkovičovej tvorby.

Otváracie hodiny:

streda až nedeľa od 10.00 – 13.00 hod. | 13.30 – 18.00 hod.

Zdroj: http://muzeumjurkovic.sk/

Návrat na prehľad

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Partneri projektu


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kalendár jázd výletných vlakov