Múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M. R. Štefánika. V roku 1968 sa po politických zmenách v tedajšom Československu opäť začal dostávať do povedomia Milan Rastislav Štefánik. Návštevníci vo väčšom počte začali chodiť na Bradlo - miesto posledného odpočinku M. R. Štefánika a zastavovali sa aj pri jeho rodnom dome v Košariskách, ktorý vtedy slúžil ako evanjelická fara. Tu sa zrodila myšlienka urobiť z rodného domu múzeum. Dnes ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť. Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Štefánikova uniforma brigádného generála francúzskej armády, časť zariadenia parížského bytu a súbor predmetov z Oceánie.

Otváracie hodiny:


sobota - nedeľa od 9.30 – 17.30  (posledný vstup 16:00)

Návrat na prehľad

Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Partneri projektu


Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Kalendár jázd výletných vlakov